Vizija Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju u Mostaru je postati prepoznatljiv, traženi studij u kojem se promoviraju visoke etičke vrijednosti, odgovornost prema čovjeku, zajednici i prirodi. Posebno stavljajući naglasak na razumijevanje i poštivanje različitosti, njegujući toleranciju i kulturu dijaloga. FMOD je otvoren za sve polaznike koji prihvaćaju nastavni program, kodeks ponašanja i etiku koju promovira.

U cilju ispunjenja misije, predavači FMOD-a ostvaruju intelektualne doprinose, u prvom redu znanstvene, doprinose u razvoju struke te doprinose u razvoju nastavnog procesa. Posvećeni smo pružanju visoko kvalitetnih programa polaznicima stručnog i diplomskog studija. Misija FMOD-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za kvalitetno cjeloživotno učenje.

Misija FMOD-a ispunjava se kroz:
• vrijednosti etičke i društveno odgovorne poslovne prakse
• znanja iz područja međunarodnih odnosa i diplomacije
• usvajanjem vještina potrebnih za komuniciranje na globalnoj razini

Bogatstvo društvenog života i raznolikost oblika ponašanja država i drugih međunarodnih subjekata u globalnom suvremenom poretku zahtjeva i odgovarajući način proučavanja osnovnih tendencija međunarodnih kretanja i traženja daljnjih perspektiva takva djelovanja.
Povezanost današnjih međunarodnih subjekata, uvjetovanost međunarodnih zbivanja i procesi koji postaju sastavni i relativno stalni dio ponašanja takvih aktera na međunarodnom planu otvaraju mogućnosti za redovitije praćenje i istraživanje pojava međunarodnog života.
U doba globalizacije svijet je postao još povezaniji i jedinstveniji tako da promatranje ponašanja međunarodnih aktera nužno zahtijeva veću pažnju iz pedagoških, teorijskih i posve praktičnih razloga.
Evolucija međunarodnih organizacija dosegla je toliki stupanj da su i same međunarodne organizacije postale nositelji nekih novih trendova međunarodnog života.
U takvom dinamičnom isprepletanju međunarodnih odnosa jačaju i potrebe za stvaranjem specijaliziranih kadrova koji će međunarodnu i diplomatsku problematiku savladati kao ukupnost osnovnih znanja koja su im potrebna za snalaženje u razgranatom i bogatom svijetu današnjice i sutrašnjice.


KONTAKT PODACI

Adresa: Blajburških žrtava 100, 88 000 Mostar
Tel: + 387 (36) 328 – 808
e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba


dr. sc. Gordan Radić, Dekan FMOD

Pozdravljam Vas u ime svih djelatnika Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije Mostar i u svoje osobno ime.

Želja mi je približiti Vam studijske programe Fakulteta te vjerujem kako ćete prepoznati značaj naše obrazovne ponude kao što su to učinili i mnogi drugi u kratkom vremenskom razdoblju do sada, od kada djelujemo kao Fakultet u sklopu Sveučilišta “Hercegovina”. 

Živimo u doba kad područja diplomacije, prava i eurointegracija koja se izučavaju na ovom Fakultetu doživljavaju brz razvoj, osobito uzimajući u obzir pristupanje susjedne nam Republike Hrvatske Europskoj uniji. Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije Mostar prva je institucija u Bosni i Hercegovini koja je objedinila područje diplomacije, prava i međunarodnih odnosa u dva studijska paketa preddiplomskog, diplomskog, a uskoro i doktorskog studija. Program je nastao prema uglednim svjetskim i europskim studijima ovog područja te je pripremljen za osobe koje žele samostalno, ravnopravno i konkurentno raditi s diplomatima, pravnicima, odvjetnicima u međunarodnom okruženju, u tijelima Europske unije, javnoj upravi ili pak gospodarstvu. 

Svjesni situacije na tržištu obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije Mostar postavio je zahtjevne ciljeve te ih s uspjehom ispunjava. Učinci studija diplomacije i međunarodnih odnosa kreiranog od strane Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije Mostar, nisu primjetni samo u granicama Bosne i Hercegovine, već su se proširili i na cijelu regiju. Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije Mostar, svojim je aktivnostima u samo nekoliko godina zainteresirao maturante, diplomate i vrhunske sportaše. 

Njegujući kulturu kvalitete Fakultet radi na kontinuiranom profesionalnom razvoju nastavnog i nenastavnog osoblja i razvoju međunarodne suradnje na dobrobit studenata, zaposlenika i ugleda Fakulteta. 

Želja mi je da svi koji mogu pridonijeti razvoju Fakulteta na ovim temeljima postanu naši suradnici kao i da svi potencijalni studenti koji su spremni na zahtjevan studij uz maksimalno prilagođavanje individualnim potrebama i mogućnostima svakog studenta obogate našu obrazovnu zajednicu. Na vama je da ovu šansu iskoristite. 

I na kraju, pozivam Vas da nam se pridružite, provjerite koliko smo dosada uspješni, u kojoj mjeri smo spremni kao entuzijasti i profesionalci sučeliti se s izazovima europskih integracija koje su oko nas i pred nama. 


Na Fakultetu Međunarodnih odnosa i diplomacije izvode se sljedeći studijski programi:

Pravo s međunarodnim odnosima

Međunarodni odnosi i diplomacija

Više o studijski programima i smjerovima na UPISI