Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića utemeljen je 10. travnja 2009. godine. Iste godine, 29. srpnja Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona broj: 05-03-40-1191-1/09 odobrava se početak rada i upis u registar visokoškolskih ustanova HNŽ/K. Rješenjem općinskog suda u Mostaru broj: Tt-O-711/09 Fakultet je upisan u sudski registar. Od 2010. godine Fakultet je udružen u Sveučilište/Univerzitet “Hercegovina”, koje je Rješenjem Općinskog suda u Mostaru broj: Tt-O-940/10 upisano u sudski registar.
Utemeljitelj Fakulteta, prof. dr. Milenko Brkić, izabran je za prvog rektora Sveučilišta Hercegovina.Fakultet je zamišljen kao stjecište kvalitetnog visokog obrazovanja u društvenim znanostima, znanstvenih istraživanja i napredovanja u struci, kao i motor posvemašnjeg razvitka obrazovanja i unaprjeđenja sukladno standardima Europske unije i drugih razvijenih država.
S obzirom na lokaciju, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića zamišljen je kao akademski centar na raspolaganju svima koji žele upotpuniti svoje znanje ili steći akademsko zvanje, iz Hercegovine, Bosne, Dalmacije, pa i šire. U susretu s nama, uvjereni smo, lako ćete prepoznati naše prednosti: akademsko iskustvo i izvrsnost u nastavi, kao i vrijednosti koje njegujemo: rad, red i povjerenje.


KONTAKT PODACI

Adresa: Kraljice Mira 3A, Bijakovići 88266 – Međugorje
Tel: + 387 (36) 651 – 828
+ 387 (36) 650 – 355
e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

DEKANAT


dr. sc. Radenko Udovičić, Dekan FDZMB

Odlukom da nastavite školovanje na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića opredjeljujete se za obrazovanje koje je usmjereno ka osposobljavanju za suvremene promjene. Društveni konteksti se mijenjaju, a znanost i praksa se prilagođavaju. Naši predavači prate i primjenjuju nove i društvene iznanastvene trendove, ali ih savladati možemo samo ako se i Vi odlučite da širite znanja. Tradicionalni načini, poput čitanja knjiga i predavanja profesora jesu iznimno važni, ali u današnjem vremenu apsolutne globalizacije, bez pretraživanja relevantnih izvora na internetu, posjete znanstvenim i profesionalnim konferencijama i, dakako, prakse, ne možemo postati dobri stručnjaci. Mi ćemo vam pomoći u tome. Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića je smješten u srcu Hercegovine, a njegovi predavači su iz Hrvatske, cijele Bosne i Hercegovine i Srbije. Naši programi na sva tri ciklusa su dostupni i za vanredno studiranje. Ali u vremenu digitalizacije, naši profesori i asistenti su uvijek uz vas.

Pridružite se!

dr. sc. Marija Karačić, prodekanica za nastavu

Studijski programi koji se izvode na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića:

Predškolski odgoj

Razredna nastava

Socijalna pedagogija

Pedagogija

Psihologija

Defektologija

Sociologija i politologija

Informatika i komunikologija

Menadžment i javna uprava

Turizam

Ekologija i zaštita okoliša

Pedagogija i metodika nastave

Više o studijski programima i smjerovima na UPISI