FDZMB raspisuje natječaj za izbor kandidata i dodjelu financijskih potpora za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja i studenata

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina dana 06. lipnja objavljuje interni natječaj za izbor kadndidata i dodjelu financijskih potpora za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja i studenata u svrhu studijskog boravka na inozemnoj visokoobrazovnoj ustanovi, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.

Uvjeti za izbor pristupnika (NASTAVNO OSOBLJE): 

 1. Svi pristupnici moraju predati dokumentaciju traženu Natječajem.
 2. Svi pristupnici moraju zadovoljiti uvjete za pristup iz Natječaja.
 3. Svi pristupnici moraju predati Work/Teaching Plan (vlastoručno potpisan i u elektronskoj formi).
 4. Svi pristupnici moraju poznavati jezik stručnog usavršavanja odnosno jezik na kojem će se izvoditi predavanje.
 1. Svi pristupnici moraju biti dio nastavnog (osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koji su uključeni u izvedbu nastave) osoblja Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilišta Hercegovina
 2. Svi pristupnici moraju imati suglasnost dekana o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta

Kriteriji za izbor pristupnika: 

 1. potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te potpuna dokumentacija tražena Natječajem
 2. kvaliteta i sadržaj plana rada (iz Sporazuma)
 3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi
 4. uloga sudjelovanja – domaćina u okviru Erasmus+ programa
 5. doprinos uspostavljanju Erasmus+ suradnje
 6. poticanje jednakog broja mobilnosti po Odjelima

Postupak izbora:

 1. krug – administrativna provjera prijava
 2. krug – evaluacija plana rada i diseminacije iz Sporazuma
 3. krug – vrednovanje kandidata/kandidatkinja za mobilnost prema kriterijima bodovanja od strane Erasmus Povjerenstva.

NATJEČAJ ZA ODLAZNU MOBILNOST NASTAVNIKA

Prijave za odlaznu mobilnost nastavnika: ODLUKA

Uvjeti za izbor pristupnika (STUDENTI): 

 1. Svi pristupnici moraju predati dokumentaciju traženu Natječajem.
 2. Svi pristupnici moraju zadovoljiti uvjete za pristup iz Natječaja.
 3. Svi pristupnici moraju predati predložak prijave (motivacijsko pismo vlastoručno potpisano i u elektronskoj formi).
 4. Svi pristupnici moraju poznavati jezik stručnog usavršavanja odnosno jezik na kojem će se izvoditi predavanje i stručna praksa.
 5. Svi pristupnici moraju biti studenti Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića , Sveučilišta Hercegovina na preddiplomskom i diplomskom studiju prema uvjetima projekta za obavljanje mobilnosti
 6. U slučaju mobilnosti u svrhu studiranja, studenti moraju biti upisani barem na drugu godinu preddiplomskog studija u ustanovi visokog obrazovanja i minimalno imati ostvareno 55 ECTS bodova. Taj se uvjet ne primjenjuje na mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse (studenti od 1. godine studija mogu sudjelovati u mobilnostima obavljanja stručne prakse).

Kriteriji za izbor pristupnika: 

 1. Studenti trebaju imati prosječnu ocjenu minimalno 3,00. Ukoliko imaju nižu potrebno je dostaviti pismo preporuke dva profesora.
 2. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija
 3. Motivacijsko pismo
 4. Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus+ imaju prioritet.

Postupak izbora:

1. krug – administrativna provjera prijava

 2. krug – izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Erasmus Povjerenstva za izbor kandidata

NATJEČAJ ZA ODLAZNU MOBILNOST STUDENATA

Na natječaj za odlaznu mobilnost studenata nije bilo prijava

OBRASCI (za studente):

Prijavni obrazac SMS

Prijavni obrazac SMS i SMP

Obrazac za odobrenje studentske mobilnosti

Confirmation acceptance

LA-studies form

Supervisor acceptance form

OBRASCI (za osoblje):

Prijavni obrazac

Teaching plan

Verification letter