iStock_000007432283Medium

STUDIJ MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Vrsta: Trogodišnji preddiplomski studij
Stručno zvanje: prvostupnik/prvostupnica (Baccalaureus/Baccalauerea) međunarodnih odnosa i diplomacije
Način studiranja: redovni/izvanredni
ECTS bodovi: 180

STUDIJ PRAVA S MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Vrsta: Trogodišnji preddiplomski studij
Stručno zvanje: prvostupnik/prvostupnica (Baccalaureus/Baccalauerea) prava s međunsrodnim odnosima
Način studiranja: redovni/izvanredni
ECTS bodovi: 180

DIPLOMSKI STUDIJ MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Vrsta: Dvogodišnji diplomski studij/razina stručnog magisterija
Stručno zvanje: magistar/magistra (Baccalaureus/baccalaurea) međunarodnih odnosa i diplomacije
ECTS bodovi: 120

DIPLOMSKI STUDIJ PRAVA S MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Vrsta: Dvogodišnji diplomski studij/razina stručnog magisterija
Stručno zvanje: magistar/magistra (Baccalaureus/baccalaurea) prava s međunarodnim odnosima
ECTS bodovi: 120

POSLIJEDIPLOMSKI/ DOKTORSKI STUDIJ MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Vrsta: trogodišnji poslijediplomski/ doktorski studij
Stručno zvanje: doktor društvenih znanosti iz područja međunarodnih odnosa i diplomacije
ECTS bodovi: 180