Vizija Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju u Mostaru je postati prepoznatljiv, traženi studij u kojem se promoviraju visoke etičke vrijednosti, odgovornost prema čovjeku, zajednici i prirodi. Posebno stavljajući naglasak na razumijevanje i poštivanje različitosti, njegujući toleranciju i kulturu dijaloga. FMOD je otvoren za sve polaznike koji prihvaćaju nastavni program, kodeks ponašanja i etiku koju promovira.

U cilju ispunjenja misije, predavači FMOD-a ostvaruju intelektualne doprinose, u prvom redu znanstvene, doprinose u razvoju struke te doprinose u razvoju nastavnog procesa. Posvećeni smo pružanju visoko kvalitetnih programa polaznicima stručnog i diplomskog studija. Misija FMOD-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za kvalitetno cjeloživotno učenje.

Misija FMOD-a ispunjava se kroz:
• vrijednosti etičke i društveno odgovorne poslovne prakse
• znanja iz područja međunarodnih odnosa i diplomacije
• usvajanjem vještina potrebnih za komuniciranje na globalnoj razini

Bogatstvo društvenog života i raznolikost oblika ponašanja država i drugih međunarodnih subjekata u globalnom suvremenom poretku zahtjeva i odgovarajući način proučavanja osnovnih tendencija međunarodnih kretanja i traženja daljnjih perspektiva takva djelovanja.
Povezanost današnjih međunarodnih subjekata, uvjetovanost međunarodnih zbivanja i procesi koji postaju sastavni i relativno stalni dio ponašanja takvih aktera na međunarodnom planu otvaraju mogućnosti za redovitije praćenje i istraživanje pojava međunarodnog života.
U doba globalizacije svijet je postao još povezaniji i jedinstveniji tako da promatranje ponašanja međunarodnih aktera nužno zahtijeva veću pažnju iz pedagoških, teorijskih i posve praktičnih razloga.
Evolucija međunarodnih organizacija dosegla je toliki stupanj da su i same međunarodne organizacije postale nositelji nekih novih trendova međunarodnog života.
U takvom dinamičnom isprepletanju međunarodnih odnosa jačaju i potrebe za stvaranjem specijaliziranih kadrova koji će međunarodnu i diplomatsku problematiku savladati kao ukupnost osnovnih znanja koja su im potrebna za snalaženje u razgranatom i bogatom svijetu današnjice i sutrašnjice.