Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića utemeljen je 10. travnja 2009. godine. Iste godine, 29. srpnja Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona broj: 05-03-40-1191-1/09 odobrava se početak rada i upis u registar visokoškolskih ustanova HNŽ/K. Rješenjem općinskog suda u Mostaru broj: Tt-O-711/09 Fakultet je upisan u sudski registar. Od 2010. godine Fakultet je udružen u Sveučilište/Univerzitet “Hercegovina”, koje je Rješenjem Općinskog suda u Mostaru broj: Tt-O-940/10 upisano u sudski registar.
Utemeljitelj Fakulteta, prof. dr. Milenko Brkić, izabran je za prvog rektora Sveučilišta Hercegovina.Fakultet je zamišljen kao stjecište kvalitetnog visokog obrazovanja u društvenim znanostima, znanstvenih istraživanja i napredovanja u struci, kao i motor posvemašnjeg razvitka obrazovanja i unaprjeđenjasukladno standardima Europske unije i drugih razvijenih država.
S obzirom na lokaciju, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića zamišljen je kao akademski centar na raspolaganju svima koji žele upotpuniti svoje znanje ili steći akademsko zvanje, iz Hercegovine, Bosne, Dalmacije, pa i šire. U susretu s nama, uvjereni smo, lako ćete prepoznati naše prednosti: akademsko iskustvo i izvrsnost u nastavi, kao i vrijednosti koje njegujemo: rad, red i povjerenje.

fakultet