Studentski zbor Sveučilišta Hercegovina je udruženje studenata utemeljeno za zaštitu interesa studenata i sudjelovanje u organizaciji rada i odlučivanju o akademskim pitanjima.

Studentske organizacije utemeljuju se i na ustrojbenim jedinicama Sveučilišta Hercegovina i ona su sastavnice Studentskog zbora.

Studentski zbor Sveučilišta čine svi studenti koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Hercegovina.

Članstvo u Studentskom zboru stječe se ili gubi stjecanjem ili gubitkom statusa studenta na Sveučilištu, sukladno Statutu Sveučilišta i Zakonu o visokom obrazovanju u HNŽ/K.

Temeljne zadaće Studentskog zbora jesu rad oko prava i obveza studenata, te organizacija i potpora sudjelovanju predstavnika studenata u tijelima Sveučilišta što uključuje:

  • davanje mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa, ekonomskog i socijalnog položaja studenata,
  • organiziranje i izvođenje programa za studente na području izobrazbe, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih programa od interesa za studente,
  • organiziranje i izvođenje programa koji se odnose na socijalno-ekonomski položaj studenata,
  • izbor i imenovanje predstavnika studenata u tijela Sveučilišta kao i tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Sveučilišta,
  • ostvarivanje Programa rada Studentskog zbora Sveučilišta Hercegovina.

Predsjedništvo Studentskog zbora

Gabrijela Primorac, predsjednica,

Ante-Matija Šimunović, zamjenik predsjednika,

Lidija Lučić, član,

Katarina Lasić, član,

Anamarija Kuzman, član,

Franko Gugić, član.

Pravilnik o Studentskom zboru

Poslovnik o radu Studentskog zbora