07 lip.

  • By K.V.
  • In FDZMB
  • Comments Off

Sveučilište Hercegovina organizira upise u program Dopunsko pedagoške izobrazbe nastavnika.
Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili predbolonjski dodiplomski studij, te sve osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, osim potrebnih pedagoških kompetencija.
Dokumenti potrebni za upis:
– Diploma o prethodno završenom obrazovanju (original ili ovjerena preslika)
– Rodni list (original ili ovjerena preslika)
– Životopis
– popunjen obrazac prijave (Obrazac za upis)
– potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 50,00 BAM, uplaćenih na broj bankovnog računa: 3381 2022 5375 3787(UniCredit Banka).
Za uplate iz inozemstva:
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3381 2048 5375 4106 (Unicredit – Samo za devizne uplate)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina

Polaznik je za polaganje ispita u okviru programa dopunsko-pedagoškog obrazovanja dužan platiti 300,00 BAM po ispitu, za upis i izdavanje potvrde 100,00 BAM (50,00 BAM upisnina i 50,00 BAM za potvrdu/uvjerenje).

Ukupna cijena programa je 1.300,00 BAM.

Dopunska nastava organizira se iz sljedećih predmeta:
METODIKA
PSIHOLOGIJA
DIDAKTIKA
PEDAGOGIJA