cieriCentar za istraživanje, edukaciju, razvoj i izobrazbu (CIERI) u ulozi promocije znanosti i odgovornosti. Fakultet drušvenih znanosti dr. Milenka Brkića vrlo uspješno funkcionira u smislu edukacije novih kadrova i stvaranja nove populacije s obrazovanjima koja su veoma potrebna u današnje vrijeme u redovnom obrazovanju na svim uzrasnim nivoima.

Prepoznavši inkluziju koja je preplavila naše osnovne škole procijenjeno je koji su to kadrovi u nedostatku da bi se u potpunosti mogao proces inkluzije realizirati i pomoći da sva djeca uspješno savladaju gradivo namjenjeno  njihovim sposobnostima.

Otvaranjem Centra (CIERI) u sastavu Fakulteta, opremljen suvremenom tehnikom Behringer aparatom i drugim pratećim elementima, pružili smo priliku svoj djeci sa raznim poteškoćama, poremećajem u ponašanju i ostalim defektološkim potrebama da u centru nađu prave odgogore, potporu i uz stručnu podršku logopeda i defektologa otklone ili ublaže prepreke kod djece. Centar je studentska vježbaonica gdje imaju vježbe kao i praktične ispite. Naš Centar ima saradnju sa sličnim Udrugama u Mađarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i širem okruženju.

Posjetite nas na Facebook-u CIERI-Centar za istraživanja, edukaciju, razvoj i izobrazbu

Logopedska praksa - FHZ