Svima koji slaveći iščekuju Kristovo uskrsnuće, čestitam najveći kršćanski blagdan – USKRS, sa željom da u nama pobudi uskrsnu nadu, …