DEKANAT FAKULTETA DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR.MILENKA BRKIĆA

DEKAN

dr. sc. Radenko Udovičić, docent

 

PRODEKANICA ZA NASTAVU

dr. sc. Marija Karačić, docent

 

TAJNICA FAKULTETA

v. d. Slavica Čoja, dipl. iur.

  • 036-650-355
  • fdzmb@hercegovina.edu.ba