DEKANAT FAKULTETA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

 

DEKAN

dr. sc. Gordan Radić, izv. prof.

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

dr. sc. Affan Ćehajić, doc.

 

TAJNICA FAKULTETA

Ana Luburic, mag.

  • 036-327-808
  • fmod@hercegovina.edu.ba