SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA
Blajburških žrtava 100
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
t: +387 (36) 65 18 28
info@hercegovina.edu.ba

KABINET REKTORATA
rektorat@hercegovina.edu.ba

ZAJEDNIČKE SLUŽBE SVEUČILIŠTA
glavna.tajnica@hercegovina.edu.ba

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
international@hercegovina.edu.ba

SVEUČILIŠNI RAČUNALNI CENTAR
srce@hercegovina.edu.ba


FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA
Adresa:Kraljice Mira 3A, Bijakovići
88266 – Međugorje
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381 2022 5375 3787(UniCredit Banka)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
Za uplate iz inozemstva:
UniCredit Bank, d.d. Kardinala Stepinca b.b., Mostar
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3381 2048 5375 4106
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina


ODJEL ODGOJNIH ZNANOSTI
dr. sc. Ivana Visković, doc., pročelnica
dr. sc. Marija Bilić, doc., v.d. zamjenica pročelnice
Ivana Soldo, mag., tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
foz@hercegovina.edu.ba


ODJEL HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
dr. sc. Edin Mujkanović, doc., pročelnik
prof. dr. sc. Jasna Bogdanović Čurić, zamjenica pročelnika
Jelena Marijanović, mag., tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
fhz@hercegovina.edu.ba


ODJEL DRUŠTVENIH ZNANOSTI
dr. sc. Antonija Krtalić, doc., pročelnica
dr. sc. Stanislav Nakić, doc., zamjenik pročelnice
Marija Prskalo, mag., tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
fdz@hercegovina.edu.ba


ODJEL TURIZMA, EKOLOGIJE I ZAŠTITE OKOLIŠA
dr. sc. Višnja Bukvić, doc., pročelnica
dr. sc. Bernadica Milićević, doc., zamjenica pročelnice
Mr. sc. Jelena Kuzman Katica, tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
ftez@hercegovina.edu.ba


FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE
dr. sc. Gordan Radić, doc., dekan
dr. sc. Saša Čekrlija, doc., v.d. prodekana
Ana Luburic, bacc., tajnica
Adresa: Blajburških žrtava 100
88000 Mostar, BiH
Tel/Fax: +387 (0)36/327-808
fmod@hercegovina.edu.ba
Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova Banka d.d. Banja Luka)
Kao primatelja navesti:Sveučilište Hercegovina-FMOD
Za uplate iz inozemstva
5550000016281759 (samo za devizne uplate)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina


 


contact-us-images-png-28

Pošalji upit:

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka