Senat je najviše akademsko tijelo na Sveučilištu.
Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Rektori i prorektori Sveučilišta i dekani ustrojbenih jedinica postaju članovi Senata izborom na dužnost. Prestankom dužnosti rektora, prorektorima i dekanima prestaje članstvo u Senatu Sveučilišta. Predstavnik nastavnika i suradnika ustrojbenih jedinica u Senat Sveučilišta bira i opoziva znanstveno nastavno vijeće fakulteta. Predstavnika Rektorata bira i opoziva Rektor, svojom odlukom. Predstavnike studenata bira i opoziva predstavničko tijelo studenata s ustrojbene jedinice s koje student dolazi.

Članovi Senata Sveučilišta su:

ddr. sc. Milenko Kundačina, Rektor Sveučilišta,
dr. sc. Sadeta Zečić, prorektorica Sveučilišta za znanost i edukaciju,
dr. sc. Ivan Balta, prorektor za međunarodnu suradnju,
dr. sc. Antonija Krtalić, dekanica FDZMB,
dr. sc. Gordan Radić, dekan FMOD,
dr. sc. Milenko Brkić, prof. emer. (u ime Rektorata i Zajedničkih službi Sveučilišta),
dr. sc. Višnja Bukvić, izv. prof. (FDZMB),
dr. sc. Stanislav Nakić, docent (FDZMB),
dr. sc. Husein Ljeljak, docent (FMOD),
mr. sc. Jelena Kuzman Katica, viša asistentica (FDZMB),
Stanislav Perić, mag., suradnik iz reda suradnika (FMOD)
Katarina Lasić, studentica III. ciklusa,
Ivona Perutina, studentica II.ciklusa i
Ana Luburić, studentica I. ciklusa.