05 ožu.

Sveučilište Hercegovina poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na Znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Očima djeteta”, koji će biti održan u Bijakovićima – Međugorju (Bosna i Hercegovina),
20.-21. rujna 2018.

Okvirna tema znanstvenog kolokvija je
“Odgojne kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje”,
s različitim perspektivama (odgojno-pedagoška, socijalna, psihološka, pravna, etička, edukacijsko-rehabilitacijska,…itd.).

Detaljnije:

POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC