10 lis.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina organizira edukaciju odgajatelja, učitelja, nastavnika i pedagoga na temu: Moduli  inkluzivnog  obrazovanja „Izrada IOOP-a (individualiziranog odgojno–obrazovnog programa) za djecu s teškoćama u razvoju“. Edukacija će se održati u subotu 14. listopada u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića.

Edukacija obuhvaća sljedeći program rada:

10:00   Uvodno obraćanje Važnost inkluzije i razvijanja kompetencija učitelja/ nastavnika i pedagoga u izradi IOOP-a za djecu s teškoćama u razvoju

10:30   Moduli Inkluzivnog obrazovanja (interaktivne radionice)

  • Modul 1 – Zajednička vizija inkluzivne škole
  • Modul 2 – Zajednički rad na stvaranju inkluzivnih škola
  • Modul 3 – Okruženje koje potiče inkluzivno učenje

12:00   Pauza

12:15   Izrada IOOP-a za učenike s teškoćama u razvoju

  • Koraci u izradi IOOP-a
  • Primjer IOOP-a za učenika s oštećenjem sluha;
  • Primjer IOOP-a za učenika s intelektualnim teškoćama;
  • Primjer IOOP-a za učenika s autizmom;
  • Primjer IOOP-a za učenika s kombiniranim teškoćama;
  • Kategorije teškoća koje zahtijevaju reduciranje nastavnih sadržaja iz predmeta i djelomično prilagođavanje.

Za sve informacije o edukaciji možete se obratiti na e-mail: ­­­cieri@hercegovina.edu.ba ili brojeve telefona: 063 / 440 474;  036 / 650 355.