29 ruj.

Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika, magistara struke i doktora znanosti, koji su svoj stupanj postigli na Sveučilištu Hercegovina, bit će održana u subotu, 28. listopada 2017. godine, s početkom u 13 h.
Promocija će se održati u Konferencijskoj dvorani Sveučilišta Hercegovina, u Bijakovićima, Kraljice mira 3A, 88266 Međugorje.