13 ruj.

U subotu 16. rujna 2017. godine, na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, bit će održane obrane  preddiplomskog i poslijediplomskog/doktorskog rada prema sljedećem rasporedu:

  • Žana Topić branit će preddiplomski rad “Savjetodavni rad sa učenicima koji ispoljavaju probleme u ponašanju” s početkom u 09:00 sati
  • Marijana Škutor branit će poslijediplomski rad pod nazivom “Obiteljski odgoj kao determinanta izgrađivanja zdravog životnog stila mladih” s početkom u 10:00 sati.