02 ruj.

Odlukom Senata Sveučilišta drugi upisni rok u ak. 2017/18. godinu traje od 1. rujna do 30. rujna.

Uvjeti za upis ostaju isti kao i kod natječaja na prvom upisnom krugu.

Obrasce za upis možete preuzeti ovdje: