16 kol.

Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA – položaj djeteta u
(post)tranzicijskim društvima Jugoistočne Europe, u organizaciji Sveučilišta Hercegovina, odlučio je
da se rok za dostavu prijava na kolokvij produžava do 25. kolovoza 2017.

OPŠIRNIJE…

 

Preuzmi prijavni obrazac

Application form