13 lip.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 107. Statuta Sveučilišta Hercegovina, Senat Sveučilišta raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS studenata u ak. 2017./2018. godinu

Obrasci za upis:

Prijavnica FDZMB – I. ciklus, preddiplomski studij

Prijavnica FDZMB – II. ciklus, diplomski studij

Prijavnica FDZMB – III. ciklus, doktorski studij

Matični list, 2017-18. ak. god

Obrazac šv 20, ak. 2017-18. god