07 lip.

U subotu 10. lipnja 2017. godine, u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održat će se nastupno predavanje doc. dr. Ivke Talić na temu “Ekonomija doživljaja” i doc. dr. Afana Ćehajića na temu “Menadžment u prodaji”

Satnice održavanja nastupnog predavanja su:
– 11,30 kandidatkinja doc. dr. Ivka Talić
– 12,30 kandidat doc. dr. Afan Ćehajić.