13 velj.

U okviru misije promicanja znanja, aktivnog učenja, cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, Sveučilište Hercegovina, u suradnji s hrvatskim ogrankom svjetske organizacije OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) organizira i ciklus stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika.

Edukacija je namijenjena praktičarima u sustavu odgoja i obrazovanja – odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima koji su u okviru svog profesionalnog djelovanja u kontaktu s djecom i njihovim roditeljima.
Program se provodi u suradnji s OMEP-om Hrvatske u okviru Erasmus+ projekta Developing Teacher Competences for the Future 2015-1-No.01-KA201-013283, više pojedinosti možete pronaći na:
http://www.omep.hr/developing-teacher-competences_for_the_future.html
Za svaki uspješno završen jednodnevni seminar dobiva se potvrdnica OMEPa i Sveučilišta Hercegovina, a po završetku ciklusa 3 jednodnevna seminara i certifikat koji omogućava stručnu diseminaciju znanja i vještina (vođenje ciklusa radionica).
Pravo na odgoj i obrazovanje jedno je od temeljnih prava pojedinca. Podrazumijeva jednakopravan odnos roditelja i odgojno-obrazovnih institucija. Roditelji su primarno odgovorni za djetetov odgoj i obrazovanje te imaju prava i obveze sudjelovati i u institucionalnom odgoju i obrazovanju djece. Obveza stručnih radnika u sustavu institucionalnog odgoja i obrazovanja (dječji vrtići, osnovne škole) je suradnja s roditeljima i obiteljima u pravcu izgrađivanja partnerskih odnosa, a u optimalnom interesu djece.

Razvoj profesionalnih kompetencija pretpostavlja znanja iz područja pedagogije i razvojne psihologije, afirmativne stavove te komunikacijske i stručne vještine. Edukacija kroz ciklus interaktivnih radionica može značajno doprinijeti razvoju kompetencija za stvaranje optimalnih uvjeta za razumijevanje, prihvaćanje i razvoj suradničkih odnosa s roditeljima i obiteljima s osobitim naglaskom na obitelji u nepovoljnom položaju.

U privitku se nalazi program rada stručnog seminara, koji će se održati u subotu 25. veljače 2017. godine, u Bijakovićima-Međugorju, u prostorijama Sveučilišta Hercegovina, a prijavu možete izvršiti OVDJE.
Poziv i program stručnog usavršavanja-edukacija radionice