• ruj.
  20

  Time: No time set

  Location: Bijakovići, Kraljice mira 3A, 88266 Međugorje, BiH

  Sveučilište Hercegovina poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na Znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Očima djeteta”, koji će biti održan u Bijakovićima – Međugorju (Bosna i Hercegovina), 20.-21. rujna 2018.

  Okvirna tema znanstvenog kolokvija je
  “Odgojne kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje”,
  s različitim perspektivama (odgojno-pedagoška, socijalna, psihološka, pravna, etička, edukacijsko-rehabilitacijska,…itd.)

  Cilj znanstvenog kolokvija je postati mjesto okupljanja znanstvenika i stručnjaka čiji će rad pridonijeti razvoju
  teorija vezanih za odgojne kompetencije kroz cjeloživotno obrazovanje i njihovu primjenu u praksi, iz
  različitih perspektiva.

  Uvodni predavači na Znanstvenom kolokviju su:
  dr. sc. Višnja Rajić, doc., Sveučilište u Zagrebu
  dr. sc. Mirjana Mavrak, izv. prof., Univerzitet u Sarajevu
  dr. sc. Mladen Vilotijević, prof. emeritus, Univerzitet u Beogradu

  Rok za podnošenje prijave i sažetaka je 15. svibnja 2018.

  Autori će do 1. lipnja 2018. primiti obavijest o prihvaćanju prijave i sažetka od Programskog odbora.
  Radni jezici znanstvenog kolokvija su hrvatski i drugi službeni jezici u BiH.
  Radujemo se vašoj prijavi i sudjelovanju.

  Kako bismo potaknuli nove smjernice u
  kritičkom istraživanju odgojnih kompetencija kroz cjeloživotno obrazovanje iz različitih perspektiva i pristupa, tražimo prijave u širokom rasponu tema, uključujući područja:
  • Andragogija
  • Obiteljska pedagogija
  • Školska pedagogija
  • Socijalna pedagogija
  • Sociologija odgoja i obrazovanja
  • Specijalna pedagogija
  • Filozofija odgoja i obrazovanja
  • Edukacija i rehabilitacija / Defektologija
  • Etika
  • Obiteljsko pravo
  • Ljudska prava djece
  • Penologija
  • Razvojna psihologija
  • Socijalna psihologija
  • Menadžment u obrazovanju

  Dobro došle su i druge prijave povezane s temom znanstvenog kolokvija.
  Prijave (sa sažecima) moraju biti poslane najkasnije do 15. svibnja 2018.
  Uz prijavu, molimo pošaljite sažetak (250-300 riječi), na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba

  Napomena: odabrani tekstovi koji prođu recenzentski postupak bit će objavljeni u posebnom broju časopisa “Putokazi” Sveučilišta Hercegovina

  Važni datumi znanstvenog kolokvija:
  15. svibnja 2018. – podnošenje prijava i sažetaka;
  1. lipnja 2018. – obavijest o prihvaćanju prijedloga radova;
  1. srpnja 2018. – objava programa znanstvenog kolokvija
  1. rujna 2018.- dostavljanje konačne verzije rada

  Kotizacija za sudjelovanje na znanstvenom kolokviju treba biti uplaćena do 1. rujna 2017.
  Visina kotizacija za sudjelovanje u znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem:
  Aktivno sudjelovanje – izlaganje rada, poster, itd. – 50 EUR (po svakom autoru);
  Pasivno sudjelovanje – 25 EUR;
  Studenti – 25 EUR;
  Naknada za kasno plaćanje (late bird) kotizacije za kolokvij (nakon 1. rujna 2018.) – 100 EUR.
  Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu znanstvenog kolokvija, radne materijale, osvježenje i večeru
  dobrodošlice (petak).

  Upute za uplatu kotizacije:
  Naknada se može platiti bankovnim prijenosom na sljedeću adresu i bankovni račun:
  1. Za uplate iz Bosne i Hercegovine:
  Uplata se vrši na bankovni račun Sveučilišta Hercegovina (ekvivalent iznosa u BAM):
  PRIMATELJ: SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA, FDZMB, Mostar
  BROJ RAČUNA: 5550000016280498
  OPIS / SVRHA PLAĆANJA: ZNANSTVENI KOLOKVIJ (ime i prezime sudionika)
  2. Za uplate iz inozemstva:
  Naknadu za konferenciju treba platiti prijenosom na bankovni račun.
  BANKA: UNICREDIT BANK, d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, BOSNA I HERCEGOVINA
  SWIFT / BIC: UNCRBA22
  NAZIV RAČUNA: HERZEGOVINA UNIVERSITY (SVEUČLIŠTE HERCEGOVINA), MOSTAR
  IBAN: BA393381204853754106
  MODEL & REFERENCE PAYEE: 00
  NAČIN PLAĆANJA (ako se traži šifra): 972
  SVRHA: SCI COLLOQUIUM (ime i prezime sudionika)

  Radujemo se Vašoj prijavi i sudjelovanju.

  Katarina Lasić, mag.
  Sveučilište Hercegovina
  Tajnica Organizacijskog odbora
  Znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem
  “Očima djeteta”
  Tel. + 387 36 650 355
  Fax. + 387 36 651 828
  E-pošta: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba