• lis.
    28

    Time: 13:00 h

    Location: Kraljice Mira 3A Bijakovići 88266 Međugorje

    Svečana promocija sveučilišnih prvostupnika, magistara struke i doktora znanosti, koji su svoj stupanj postigli na Sveučilištu Hercegovina, bit će održana u subotu, 28. listopada 2017. godine, s početkom u 13 h.
    Promocija će se održati u Konferencijskoj dvorani Sveučilišta Hercegovina, u Bijakovićima, Kraljice mira 3A, 88266 Međugorje.